Geen ALT-tekst opgegeven voor deze afbeelding

“Ik help mijn kind leren”

“Ik help mijn kind leren”

Zo vaak hoor ik ouders die hun kinderen leerstrategieën bijbrengen, maar als ik dan even doorvraag dan is de manier waarop zij die strategieën aanleren vaak ineffectief.

Het gevolg is dat de stof niet goed blijft “hangen” of dat ze urenlang bikkelen op een lijst vol woordjes of op een hoofdstuk aardrijkskunde. Logisch dat je dan geïrriteerd raakt (en niet alleen het kind 😉). Het is een lange en moeilijke weg en wie wordt daar blij van?

Als ik verder vraag en vraag hoe zij aan die strategieën komen dan is vaak het antwoord: “Ja, zo deed ik het vroeger ook”.

Ik ben groot voorstander dat alle kinderen op scholen leren leren, maar ik geloof nog sterker in de driehoek versterken: kind, ouders en docenten. Als naast het kind ook de ouders weten hoe je effectief leert kunnen zij ook doelgerichter ondersteunen.
HUISwerk/leerwerk heeft namelijk ook een grote impact op het leven thuis (en elke ouder zal dit beamen 😂).

En het staat natuurlijk buiten kijf dat het begint bij de docenten. Naast vakexpertise zouden alle docenten moeten leren welke leerstrategieën en leertechnieken werken (zowel vakspecifiek als vakoverstijgend) zodat zij dit kunnen leren aan de kinderen. Hier valt nog een wereld te winnen…

Weten HOE je effectief leert is zo belangrijk.