Intelligent & slim zijn twee totaal verschillende dingen.

Intelligent & slim zijn twee totaal verschillende dingen.

Ik zie intelligentie als een aangeboren potentie binnen een bepaalde bandbreedte. Slimheid geeft aan in hoeverre je je intelligentie in kan zetten om je doelen te bereiken.

Intelligentie is het vermogen om slim te zijn, maar geeft geen garantie.

Intelligentie zit meer in de persoon, slimheid meer in de handelingen.

Waar intelligentie voor een groot deel is aangeboren, kun je slimheid voornamelijk aanleren.

Een hoog IQ (waarmee we intelligentie meten) staat niet gelijk aan het maken van slimme keuzes.

Bij scholieren zie ik dit aan de lopende band. Er ligt zoveel onbenutte potentie in onze schoolbanken.

Veel mensen vinden dat we onze scholieren te hoog inschalen. “Doe maar een niveau lager.”
Ik vind dat we onze leerlingen te weinig tools en technieken aanleren om effectief te kunnen leren, zodat ze binnen hun eigen bandbreedte hun potentie volledig kunnen benutten.

Hoe denk jij over intelligent en slim zijn?