Geen ALT-tekst opgegeven voor deze afbeelding

Wij zijn chronische overschatters

Wij zijn chronische overschatters

Als je studenten voor de toets vraagt wat voor cijfer ze gaan halen, dan denkt 70% van de groep die later een onvoldoende blijkt te halen, vooraf een voldoende te halen.

De groep die slechter scoort is ook de groep die zichzelf het slechtste kan inschatten. De vaardigheid om jezelf goed te kunnen inschatten is cruciaal om te ontwikkelen.

Hoe kun je jezelf realistischer inschatten?

We houden onszelf vaak voor de gek, want we laten ons overhoren nét nadat we een tekst hebben geleerd. De kennis zit dan nog in je kortetermijngeheugen. Stel dit moment van overhoren dus uit.

Als we willen kijken of we iets nog weten doen we dat vaak door in de tekst te kijken en door te bladeren. Of onze samenvatting. Je herkent dan zaken maar dat is iets heel anders dat je in je eigen woorden iets kan omschrijven of uitleggen. Het geeft het beeld dat je iets kent, maar in feite herken je iets.